18 Σεπ

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για γονείς

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και με τις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους ενδιαφερόμενους γονείς και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

α) στην ανάληψη του γονεϊκού ρόλου ως προς την εκπαίδευση και προαγωγή της οδικής ασφάλειας,
β) στον προσδιορισμό μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιούνται στην τάξη με βάση τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών,
γ) στην επιλογή και προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των εκπαιδευτικών μεθόδων στα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά και άλλα χαρακτηριστικά των παιδιών,
δ) στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών τους, ορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης και επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,
ε) στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από πρακτική άσκηση στον προσομοιωτή οδήγησης του ΤΕΙ Κρήτης.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης (Εσταυρωμένος, ΤΚ. 71004, Ηράκλειο) και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 20 ωρών με ολοκλήρωση εντός 2 εβδομάδων (Τετάρτη απόγευμα 15.30 – 20.30/Πέμπτη απόγευμα
15.30 – 20.30 & Παρασκευή απόγευμα 15.30 – 20.30/Σάββατο πρωί 10.00 – 15.00).

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:
• Βεβαίωση συμμετοχής από το ΤΕΙ Κρήτης.
• Προστατευμένη πρόσβαση με κωδικό μέλους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ Κρήτης, όπου θα φιλοξενείται πλούσιο καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της διεξαγωγής δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής.
• Πρόσβαση σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση της αυτο-εκπαίδευσης και της αυτο-αξιολόγησης στον προσωπικό χρόνο και ρυθμό μάθησης του κάθε συμμετέχοντα.
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία καθοδήγησης και υποστήριξης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο σύνδεσμο http://moodle.seyp.teicrete.gr/parents.html

Πληροφορίες: Τηλ. 2810 379528, 379514 (9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. καθημερινά).
E-mail επικοινωνίας: lahers@staff.teicrete.gr

15 Σεπ

Καλή σχολική χρονιά!

Επιστρέψαμε όλοι στο φρεσκοβαμένο σχολείο μας, στις πλημμυρισμένες φως τάξεις μας, στις γεμάτες γέλια και παιχνίδια αυλές μας!
Με ενθουσιασμό υποδεχτήκαμε τη νέα σχολική χρονιά, τους αγαπημένους μας μαθητές και μαθήτριες, τις δασκάλες, τους δάσκαλους και τη διευθύντριά μας. Για άλλη μια χρονιά θα μοιραστούν γνώσεις, ελπίδες και όνειρα! Άλλο ένα υπέροχο ταξίδι ξεκινά!
Καλή σχολική χρονιά!