05 Δεκ

Συγκέντρωση χρημάτων για αγορά προτζέκτορων και διαδραστικών πινάκων

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να δείτε τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί στον κουμπαρά του κάθε τμήματος για την αγορά του προτζέκτορα και διαδραστικού πίνακα και πόσο κοντά είναι το κάθε τμήμα στην επίτευξη του στόχου.

Κουμπαράς Α1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Α2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Α3: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Β1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Β2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Β3: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Γ1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Γ2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Γ3: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Δ1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Δ2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Δ3: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Ε1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Ε2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς Ε3: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς ΣΤ1: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς ΣΤ2: 100 €    Στόχος: 1400 €
Κουμπαράς ΣΤ3: 100 €    Στόχος: 1400 €