08 Δεκ

Χρήση του διαδραστικού πίνακα μέσα στην τάξη [video]

Για τους γονείς που θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του διαδραστικού πίνακα μέσα στην τάξη και δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν χθες το απόγευμα στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, επισηνάπτουμε δύο σύντομα βίντεο.

Πλάνα Μαθήματος για μικρές τάξεις του Δημοτικού


Πλάνα Μαθήματος για μεγάλες τάξεις του Δημοτικού

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
Ο δάσκαλος μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο έτοιμο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ή να το δημιουργήσει με τα διαθέσιμα εργαλεία, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Επιπλέον, ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. Περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη με τον διαδραστικό πίνακα.