09 Ιούν

Συγχαρητήρια Τσιχλάκη και Γεωργίτση

47.Δυο μαθητές του σχολείου μας οι Βασίλης Τσιχλάκης και Φίλιππος Γεωργίτσης  βραβεύτηκαν στον Α΄ πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής που διοργάνωσε το μεταπτυχιακό τμήμα δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .Σχολεία, Πανεπιστήμια, δήμοι, σύλλογοι, εκδότες και βιβλιοπωλεία διοργανώνουν «μικρούς» και«μεγάλους» διαγωνισμούς γραφής σε όλο τον κόσμο. Δίνεται με τον τρόπο αυτό το έναυσμα σταπαιδιά και στους νέους που συμμετέχουν να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να αναδείξουν μέσα απότην οπτική που επέλεξαν (συγγραφή πεζού ή ποιητικού λόγου, θεατρική, σεναριακή ήκινηματογραφική γραφή) σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

«Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον Α ́Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής δεν αποσκοπεί τόσο στην εξεύρεση ήανάδειξη ταλέντων μεταξύ των μαθητών της ελληνικής επικράτειας, όσο σε μία πρώτη γνώση και επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή φροντίδα της καλλιτεχνικής έκφρασης καιτης Δημιουργικής Γραφής. Η Δημιουργική Γραφή, βεβαίως, έχει ενταχθεί άτυπα στα μαθήματα της γλώσσας και της λογοτεχνίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια είτε με τη μορφή εναλλακτικών ασκήσεων γραπτής έκφρασης, που εμφανίζονται σποραδικάστα σχολικά βιβλία, είτε με την πρωτοβουλία εμπνευσμένων εκπαιδευτικών που αυτοβούλως την διερεύνησαν και την χρησιμοποίησαν, στο μέτρο του δυνατού, ως εργαλείο διδασκαλίας.» αναφέρει ανακοίνωση του τμήματος.