07 Μάι

Η Ε’ τάξη εκπέμπει από το 47 fm

Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, Εuropean School Radio (www.europeanschoolradio.eu), είναι το πρώτο και μοναδικό Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ελλάδα που λειτουργεί 24 ώρες 365 μέρες.

Έχει γενικό σκοπό την δημιουργία Δικτύου Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε από κοινού να παράγουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν χαρακτήρα ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό.

Τα τμήματα Ε2 και Ε3 του σχολείου μας δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή για το Εuropean School Radio με θέμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», με στόχο την ευαισθητοποίηση των ακροατών.