Επικοινωνία

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παρακάτω τρόπους.

  • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο email του Συλλόγου info@parents47.gr
  • Τηλεφωνικά στο 6979808202 (Νίκος Μανουσάκης) και 6948550640 (Μαριέλα Φούμη)

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Ερώτηση ασφαλείας